Integritetspolicy

Vid lagd beställning accepterar du som kund vår sekretess- och dataskyddspolicy samt vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om kundens personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna gå vidare med beställningen. Vi säljer inte kunders uppgifter till tredjepart och lämnar inte vidare uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

När kund godkänner våra villkor ges samtycke till att uppgifter om beställning samt kontaktuppgifter får hanteras utav Viola AB. Leveransadress är nödvändigt och ger oss möjligheten att kontakta kund och leverera beställning korrekt. Kund bär ansvaret för att se till att angiven leveransadress stämmer.

Uppgifterna kan komma att lagras och eventuellt användas i syfte av information och/eller marknadsföring. Kund innehar rätten att kontakta Viola AB vid begäran om att dennes uppgifter inte ska användas i någon utav tidigare nämnda syften.

Viola AB behöver dela nödvändiga personuppgifter till en del externa företag som vi samarbetar med. Det är företag som sköter leveranser, betal lösningar m.fl.

Viola AB hanterar kunders personuppgifter med största möjliga försiktighet.